www.poetrytadka.com

Shabdon ke daant nahin hote

Shabdon ke daant nahin hote
shabdon ke daant nahin hote, lekin jab kaatate hain to bahut dard hota hai