www.poetrytadka.com

Saradha Gyan deti hai

Last Updated

Saradha Gyan deti hai, Namrata maan deti hai, Yogyata asthan deti hai. Par teenon mil jayen to Inssan ko har jagah sammaan deti hain. 

Saradha Gyan deti hai