www.poetrytadka.com

Sanso ke silsile ko na do zindagi ka naam

Sanso ke silsile ko na do zindagi ka naam
jene ke bawjood bhi mar jate hai kuch log
Sanso ke silsile ko na do zindagi ka naam