www.poetrytadka.com

Sab Tera Hain

Sab Tera Hain
Jeete g K jhagde hain, yah tera hai yah mera hain. chale gaye dunain se sab tera hain na mera hai. Anmol Vachan sab tera hai na mera hai