www.poetrytadka.com

sirf sapno se kuch nahi hota


sirf sapno se kuch nahi hota 

sfalta paryaso se hasil hoti hai

Sister Bk Shivani