www.poetrytadka.com

Parmattma se pyar aur insan se pyarme kya fark hai

Parmattma se pyar aur insan se pyarme kya fark hai
insan si pyar hone pr wo hmari kamjori ban jati hai
parmatma se pyar hone pr wo hmari takat ban jati hai
parmattma se pyar aur insan se pyarme kya fark hai