www.poetrytadka.com

Moti samundar me nahi

moti samundar me nahi