www.poetrytadka.com

mohabbat subah ka sitara hai

mohabbat subah ka sitara hai
mohabbat subah ka sitara hai