www.poetrytadka.com

Mohabbat subah ka sitara hai

Mohabbat subah ka sitara hai
Mohabbat subah ka sitara hai