www.poetrytadka.com

mohabbat naam hai jiska

mohabbat naam hai jiska
mohabbat naam hai jiska wo aaysi jeal hai yaro
umr bit jati hai pr sja puri nahi hoti