www.poetrytadka.com

Milna bichdna sab kismat

Milna bichdna sab kismat ka khel hai.
Kabhi nafrat to kabhi dilo ka mail hai
Beek jata hai har rishta duniya me
Sirf dosti hi yaha “NOT FOR SALE” hai.
Milna bichdna sab kismat