www.poetrytadka.com

Milana chaha hai jabjab bhi bhai bhai ko

Milana chaha hai jabjab bhi bhai bhai ko
in ko siyasat bigad deti hai
ye paidaysi mozrim nahi hai
saja na de kar adalat bigad deti hai
Milana chaha hai jabjab bhi bhai bhai ko