www.poetrytadka.com

meri galtiya mujh se kaho

meri galtiya mujh se kaho
meri galtiya mujh se kaho -dusro se nahi kyuki
sudharni mujh ko hai dusro ko nahi