www.poetrytadka.com

Meri fitrat nahi apna gam byan karna

Meri fitrat nahi apna gam byan karna
agr teri wazud ka hissa hon mahshoosh kar taklif meri
Meri fitrat nahi apna gam byan karna