www.poetrytadka.com

Mana ki is jhan me matalbi yar hai jyada

Mana ki is jhan me matalbi yar hai jyada
par nazre ghuma ke dekho yari me mar metne wale bhi bhut hai
mana ki is jhan me matalbi yar hai jyada