www.poetrytadka.com

Mai to samajhta tha ishq swar dega

Bikhae kr rah gya-wazood mera
mai to samajhta tha ishq swar dega
mai to samajhta tha ishq swar dega