www.poetrytadka.com

mahaz mushkurane se

mahaz mushkurane se
so guna bad jati hai khubsurti mahaz mushkurane se
phir bhi log baaz nahi aate muh fulane se