www.poetrytadka.com

Life Enjoy

Life Me Gham hai, Gham me dard hai, Dard me maza hai aur maje me hum hai.

Life Enjoy