www.poetrytadka.com

lekin hr ek kuch na kuch janta hai

lekin hr ek kuch  na kuch janta hai
hr kisi ki suno he kisi se sikho
kyuki hr koi sab kuch nahi janta
lekin hr ek kuch na kuch janta hai