www.poetrytadka.com

Koi apna nahi

Koi apna nahi apne siwa dusra to dusra hota hai
Koi apna nahi