www.poetrytadka.com

Kitna aazib hai unka andaz mohabbat

Kitna aazib hai unka andaz mohabbat
rozrula ke kahta hai apna khayal rakhna
Kitna aazib hai unka andaz mohabbat