www.poetrytadka.com

Ke kaam hai aap se zindagi ban jaae gi

Ke kaam hai aap se zindagi ban jaae gi
bas bhool jane ka hoonar mujhe bhi sikha do
ke kaam hai aap se zindagi ban jaae gi