www.poetrytadka.com

kaid khane hai bin skakho ke

kaid khane hai bin skakho ke
kaid khane hai bin skakho ke
kuch yu charche hai tumhari aankho ke