www.poetrytadka.com

Jitna bada fataat hota hai utna bada

Jitna bada fataat hota hai utna bada bangla nahi hota
jitna bada bangla hota hai utna bada darwaza nahi hota
jitna bada darwaza hota hai utna bada tala nahi hota
jitna bada tala hota hai utna bada chabhi nahi hota
parantu chabhi ka pure bangle par adhikar hota hai
jitna bada fataat hota hai utna bada