www.poetrytadka.com

jiske pas viswash hai wo

jiske pas viswash hai wo
jiske pas viswash hai wo hjar baar haar kr bhi nahi harta