www.poetrytadka.com

Jaruri nahi ki tum meri nigah me raho

Jaruri nahi ki tum meri nigah me raho
par jhan bhi raho khuda ki pnah me raho
jaruri nahi ki tum meri nigah me raho