www.poetrytadka.com

Jahan tak rishton ka sawal hai

Last Updated

Jahan tak rishton ka sawal hai. Love shayari of the day.

Jahan tak rishton ka sawal hai