www.poetrytadka.com

Jab bhi dekhta hoo kisi ko haste huae chere

Jab bhi dekhta hoo kisi ko haste huae chere
duaa karta hoon isko kabhi mohabbat naa ho
Jab bhi dekhta hoo kisi ko haste huae chere