www.poetrytadka.com

ishq bhi chand ki tarah ha

ishq bhi chand ki tarah ha
ishq bhi chand ki tarah hai
jab pura hota hai to phir ghatne lagta hai