www.poetrytadka.com

Insan Khod Ki Nazar Me Acha

Insan Khod Ki Nazar Me Acha Hona Cahiye !
Warana Duniya Me Log Tu Bhagwan Se Bhi Dokhi Hai