www.poetrytadka.com

Insan ke pahchan ki shuruaat

Insan ke pahchan ki shuruaat chere se hoti hai
pr unki sampurd pahchan to wohar se hi hoti hai
Insan ke pahchan ki shuruaat