www.poetrytadka.com

In aasao ki koi pahchan nahi hoti

Hr ekmushkurahat mushkan nahi hoti
aanso khushi ke gam ke hote hai ek jaise
in aasao ki koi pahchan nahi hoti
In aasao ki koi pahchan nahi hoti