www.poetrytadka.com

Hum khushi ke visay

Last Updated

Hum khushi ke visay me sochengey to khush rahengey, aur agar hum dukh ke bare me sochengey to dukhi rahengey. 

Hum khushi ke visay