www.poetrytadka.com

Hoti hai mohabbat me kuch raaz ki bate

Hoti hai mohabbat me kuch raaz ki bate
aayse hi to es khel me hara nahi jata
Hoti hai mohabbat me kuch raaz ki bate