www.poetrytadka.com

ho izazat to mang loo tumhe

ho izazat to mang loo tumhe
ho izazat to mang loo tumhe
aansu bah rhe hai khali nahi hogi