www.poetrytadka.com

Ho chadni jaab tak

Ho chadni jaab tak hr koye deta hai sath
tum magar aandhere me nahi chorna mera hath
Ho chadni jaab tak