www.poetrytadka.com

hmare liye nahi humpar hi sahi chalo dil khol ke hase to sahi

hmare liye  nahi humpar hi sahi chalo dil khol ke hase to sahi
hmare liye nahi hum par hi sahi chalo dil khol ke hase to sahi