www.poetrytadka.com

Duaa to dil se mani jati hai juba se nahi

Duaa to dil se mani jati hai juba se nahi
kabool to us ki bhi toti hai jiska juban nahi
Duaa to dil se mani jati hai juba se nahi