www.poetrytadka.com

Bhut pyar se diya hai kisi apno ne

Meri tanhai mera shok na samajhna
bhut pyar se diya hai kisi apno ne
Bhut pyar se diya hai kisi apno ne