www.poetrytadka.com

Bazaro se guzarna hai

zebe bhi tayyar rakhi jaae sirf pawo se nahi hogi ! kyuki ab rasto se nahi bazaro se guzarna hai !!

Bazaro se guzarna hai
सबसे बेस्ट शायरी Click Here