www.poetrytadka.com

badi be lgam ho gaai hai mari

badi be lgam ho gaai hai mari
badi be lgam ho gaai hai mari aankhe
tere didar krne ke bhane dudhti hai