www.poetrytadka.com

Badi be lgam ho gaai hai mari

Badi be lgam ho gaai hai mari aankhe
tere didar krne ke bhane dudhti hai
badi be lgam ho gaai hai mari