www.poetrytadka.com

Apna koye tha

Teri khmshi dekh kr lagta hai-apna koye tha
itna bedardi se barbad koye gair nahi karta
apna koye tha