www.poetrytadka.com

apna koye tha

apna koye tha
teri khmshi dekh kr lagta hai-apna koye tha
itna bedardi se barbad koye gair nahi karta