www.poetrytadka.com

Anmol Vachan on mann and shareer

Shareer kabhi kabhi poora pawitra nahin ho sakta, fir bhi sabhi iski pawitrata ki koshish karte rahte hain. Magar mann poori tarah se pawitra ho sakti par mann ko pawitra karne ki koshish koi nahin karta.
Anmol Vachan on mann and shareer in Hindi at poetrytadka
Anmol Vachan on mann and shareer