www.poetrytadka.com

Anmol Vachan in Hindi on name bandhne

Jo bandhne se bande aur todne se toot jaye uska naam bandhan hai
jo apne aap ban jaye aur jiwan bhar na tute uska nam sanbandh hai
Anmol Vachan in Hindi on name bandhne