www.poetrytadka.com

Agar tum se koi naraz hai aur use

Agar tum se koi naraz hai aur use is baat na yakin hai
ki tum use mna loge to uska yakin ko tutne mat dena
Agar tum se koi naraz hai aur use