www.poetrytadka.com

Agar aap kishmat aajmane aajmate thak

Agar aap kishmat aajmane aajmate thak gaye ho
to kabhi khud ko aajmaiye behtar hoga
agar aap kishmat aajmane aajmate thak