www.poetrytadka.com

aap ki ek baat se dosto ko

aap ki ek baat se dosto ko
aap ki ek baat se dosto ko zakham bhi lag sakta hai aur dwa bhi