www.poetrytadka.com

Aap ke kahne se lgaye hai mehdi

Aap ke kahne se lgaye hai mehdi
ab jo aap na aaye to qyamat hogi
Aap ke kahne se lgaye hai mehdi