www.poetrytadka.com

jo tumhari khamushi se tumhar itaklif

jo tumhari khamushi se tumhar itaklif
jo tumhari khamushi se tumhar itaklif naa samajh sake
uske samne juban kholna bekar hai