www.poetrytadka.com

Jo tumhari khamushi se tumhar itaklif

Jo tumhari khamushi se tumhar itaklif naa samajh sake
uske samne juban kholna bekar hai
Jo tumhari khamushi se tumhar itaklif