Poetrytadka.com

Top 10 Quotes

insan ke anda

jaisa Mud Ho Waisa Manjar Hota Hai

mousam To Insan Ke Andar Hota Hai

insan ke anda