Poetry Tadka

swami vivekanand anmol vchan

swami vivekanand anmol vchan

diniya ki sari shaqtiya pahle se hmari hai 

wo hmi hai jo apni aankho par haath rakh lete hai

aur fir rote hai ki kitna andhkaar hai